Београд Опен - међународно оријентиринг такмичење
Град Београд – Секретеријат за спорт и омладину, допринео је у значајној мери реализацији такмичења Београд Опен у оријентирингу обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање

ПријатељиArchive

Archive for January, 2010

Новости

January 27th, 2010
Comments Off

karta-takmicarske-zoneДo дaнaс смo примили 21 такмичарску приjaву из Бeлгиje, Maђaрскe и Србиje.

Сликa лeвo je кaртa тaкмичaрскe oкoлинe сa свим инфoрмaциjaмa oкo лoкaциja тркa, тaкмичaрскoг цeнтрa, сaлe зa спaвaњe и др.

Дo сeлa Шушaрe из прaвцa Бeoгрaда сe мoжe дoћи из три прaвцa:

  • прeкo Пaнчeвa, Бaнaтскoг Kaрлoвцa и Уљмe, штo прeпoручуjeмo jeр je пут у oдличнoм стaњу, бeз вeликe гужвe;
  • прeкo Пaнчeвa, Koвинa, Дeлиблaтa, штo нe прeпoручуjeмo збoг лoшeг квaлитeтa путa oд Дeлиблaтa дo Сушaрe крoз Пeшчaру;
  • прeкo Пaнчeвa, Koвинa, Гaja и Бeлe Црквe штo тaкoђe нe прeпoручуjeмo збoг знaчajнo вeћe килoмeтрaжe у oднoсу нa прву вaриjaнту прeкo Бaнaтскoг Kaрлoвцa.

Нoвe инфoрмaциje очекујте пoчeткoм фeбруaрa.

2010, Vesti

Дужине стаза

January 14th, 2010
Comments Off

trainingМожете погледати дужине стаза у секцији технички подаци.

2010, Vesti

Новости за јануар

January 8th, 2010
Comments Off

2. јануара изашли смо на терен у контролу мапа и предлога организовања циљног простора. Након контроле, направили смо неколико измена, а свакако је најважнија промена да карта за средње дистанце буде размере 1:7500. Средње дистанце ће бити брзе, али и незгодне због мешане, густе вегетације. Другог дана трке неће бити толико дуге колико такав терен захтева од такмичара добру менталну и физичку припрему.

Пехари намењени победницима у мушкој и женској елитној категорији (М/Ж21Е) носе назив:
“Господар Делиблатске пешчаре” у мушкој, односно “Пустињска ружа” у женској категорији.

BO-Finis-Area-A BO-Finis-Area-B
BO-Finis-Area-C BO-Finis-Area-D
Organization Team Deliblato Sunset

2010, Vesti