Archive

Archive for March, 2012

Start lists – chase start

March 31st, 2012
Comments Off on Start lists – chase start

Start list for categories on chase start is published. You can find it here.
Please note that the traditional start is appointed for 9:30 and categories that start in the chase start are scheduled for 11:30. We appeal to all competitors not to be late.
Categories MW 18-20 and MW 21E – Competitors can take new competition numbers for tomorrow’s long distance at the competition center in the tent at the finish area.

2010, 2012, News

Стартне листе – потера

March 31st, 2012

Стартне листе за категорије које стартују на потери су спремне. Можете их наћи овде.
Напомињемо да је старт за категорије које стартују традиционално у 9:30, а категорије које стартују у потери су заказане у 11:30. Апелујемо на све такмичаре да не касне.
Нове такмичарске бројеве (у стартним листама стоје испред имена такмичара) за сутрашњу дугу дистанцу категорије МЖ 18-20 и МЖ 21Е, такмичари могу преузети у шатору такмичарског центра на циљу.

2010, 2012, Vesti

Results, first day

March 31st, 2012

The first day of the competition has arrived, and therefore the first results! You can take a look at the following links:

Split times – first day
Results – first day

2010, 2012, News

Резултати, први дан

March 31st, 2012
Comments Off on Резултати, први дан

Дошао је и први дан нашег такмичења, а самим тим и први резултати! Можете их погледати на следећим линковима:

Пролазна времена – први дан
Резултати – први дан

2010, 2012, Vesti

Стартне листе

March 28th, 2012

Сада можете скинути и Стартне Листе. То можете урадити кликом на следећи линк.

2010, 2011, 2012, Vesti

Start lists

March 28th, 2012
Comments Off on Start lists

Now you can download the Start Lists. Do so on the following link.

2010, 2011, 2012, News

Bulletin No. 2

March 22nd, 2012
Comments Off on Bulletin No. 2

We have attached Bulletin No. 2. You can read it by clicking the following link.

2010, 2012, News

Билтен бр. 2

March 22nd, 2012
Comments Off on Билтен бр. 2

Окачен је и Билтен бр. 2. Можете га погледати кликом на следећи линк.

2010, 2012, Vesti